MUDAeixoalicatadoposto1201 MUDAeixoalicatadoposto1202 MUDAeixoalicatadoposto1203 MUDAeixoalicatadoposto1204 MUDAeixoalicatadoposto1205

One Comment

  • Hosting disse:

    Posto que tradicionalmente as infraestruturas se dese aron desde o punto de vista dos veh culos motorizados, a consecuencia que a d a de hoxe non resultan operativas para facilitar outro tipo de mobilidades como a peonil e a ciclista. Ante esta situaci n, Ux o Ben tez indicou que as Administraci ns que temos que xestionar, promover e manter as infraestruturas viarias, debemos facer ese xiro que a sociedade xa fixo, e acometer actuaci ns pensadas para este tipo de mobilidades .

Leave a Reply